Природоохоронні території

(Публікації в ЗМІ)

(Витримки із законодавства, які можуть допомогти у підготовці матеріалів)

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД УКРАЇНИ»
Порядок зміни меж, категорії та скасування статусу територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) визначено Законом України “Про природно-заповідний фонд України” (ст.51–54). Законодавством встановлено єдиний порядок створення чи оголошення та зміни меж, категорії або скасування статусу територій та об’єктів ПЗФ. Так, згідно ст. 54 цього Закону зміна меж, категорії та скасування статусу територій та об’єктів природно-заповідного фонду проводиться відповідно до ст. 51–53, які визначають порядок подання, попереднього розгляду клопотань та прийняття рішень про створення чи оголошення об’єктів природно-заповідного фонду.
Згідно цього порядку підготовка і подання клопотань про створення, зміну меж, категорії та скасування статусу об’єктів ПЗФ може здійснюватись органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища, науковими установами, природоохоронними громадськими об’єднаннями або іншими заінтересованими підприємствами, установами, організаціями та громадянами. Клопотання подаються до державних органів, уповноважених проводити їх попередній розгляд, в даному випадку до Державного управління екології та природних ресурсів (на час розгляду матеріалів — Державне управління екологічної безпеки в Львівській області, надалі Держуправління). Законодавство встановлює як вимоги до зазначеного клопотання, так і до порядку його розгляду та погодження.
Згідно ст.51 вищезазначеного Закону, клопотання має містити обґрунтування необхідності зміни меж, категорії чи скасування статусу об’єктів ПЗФ, характеристику природних комплексів та об’єктів, відомості про місцезнаходження, розміри, характер використання, власників та користувачів природних ресурсів, а також відповідний картографічний матеріал.
Існують відповідні вказівки щодо створення окремих об’єктів. Зокрема, Головне управління національних природних парків і заповідної справи Мінекобезпеки України на основі чинного законодавства розробило та затвердило Методичні вказівки «Порядок оголошення заказників, заповідних урочищ, пам’яток природи та передачі їх під охорону» (Дод. 1). Цей порядок передбачає схему оголошення (і відповідно, згідно статті 54 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», скасування статусу чи зміни меж) заказників, заповідних урочищ та пам’яток природи.
Клопотання щодо територій та об’єктів місцевого значення повинні попередньо розглядатись Держуравлінням та, в разі їх схвалення, повинно проводитись їх погодження з власниками та первинними користувачами природних ресурсів. На підставі результатів погодження клопотань Держуправління повинне розробити відповідні проекти зміни меж чи скасування статусу об’єктів ПЗФ.

ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Стаття 47. Право загального водокористування
Загальне водокористування здійснюється громадянами для задоволення їх потреб (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об’єктів без застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць) безкоштовно, без закріплення водних об’єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів.
З метою охорони життя і здоров’я громадян, охорони навколишнього природного середовища та з інших передбачених законодавством підстав районні і міські Ради за поданням державних органів охорони навколишнього природного середовища, водного господарства, санітарного нагляду та інших спеціально уповноважених державних органів встановлюють місця, де забороняється купання, плавання на човнах, забір води для питних або побутових потреб, водопій тварин, а також за певних підстав визначають інші умови, що обмежують загальне водокористування на водних об’єктах, розташованих на їх території.
Місцеві Ради зобов’язані повідомляти населення про встановлені ними правила, що обмежують загальне водокористування. На водних об’єктах, наданих в оренду, загальне водокористування допускається на умовах, встановлених водокористувачем, за погодженням з органом, який надав водний об’єкт в оренду. Водокористувач, який узяв водний об’єкт у користування на умовах оренди, зобов’язаний доводити до відома населення умови водокористування, а також про заборону загального водокористування на водному об’єкті, наданому в оренду. Якщо водокористувачем або відповідною Радою не встановлено таких умов, загальне водокористування визнається дозволеним без обмежень.

Оставить комментарий

Вы должны войти, чтобы оставить комментарий.