Меморандум про екологічну відповідальність туризму

(підписали 14 жовтня 2008 р. учасники IV міжнародної науково-практичної конференції “ПРАКТИКА СУЧАСНОГО ТУРИЗМУ: СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ”, що проводилася за сприяння Всесвітньої туристської організації (ВТО).

Ми, представники туристичних організацій України, закликаємо приєднатися до цього Меморандуму, взявши на себе відповідальність і зобов’язання щодо змін у своїй діяльності задля збереження природного середовища.

Виходячи з принципів екологічної свідомості, екологічної ефективності, сталого розвитку та запобігання, шануючи екологічні права громадян, та базуючись на Декларації Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища та розвитку, Глобальному Договорі ООН, Цілях Розвитку Тисячоліття, Конвенції ЄЕК ООН «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з екологічних питань (Орхуська конвенція), Джербійській декларації Всесвітньої організації по туризму щодо зміни клімату й туризму, Глобальному етичному кодексі туризму,
Усвідомлюючи,
-    що стан екосистем і природних ресурсів планети погіршується;
-    що дедалі відчутнішими стають втрати біологічного різноманіття, виснаження невідновлюваних ресурсів, деградація земель, впливи від використання хімічних речовин та від численних відходів, під загрозою знаходяться водні екосистеми;
-    що глобальна зміна клімату є реальністю, яка змушує переглянути стосунки людини з природою;
-    що збереження природних ресурсів має першочергове значення для виживання всього людства;

Визнаючи,
-    що туристична індустрія є феноменальним явищем світового масштабу, яке розвивається небаченими темпами і складає понад 10% загального світового доходу;
-    що неконтрольований розвиток туристичної індустрії є небезпечним для навколишнього середовища;
-    що українська туристична індустрія часто нераціонально використовує величезні обсяги природних ресурсів, які не відновлюються (вода та енергія для обслуговування туристів, земля під нові забудови й транспортні магістралі);
-    що туристичні об’єкти, розташовані в чутливих до впливу людини природних зонах, завдають великої шкоди живій природі;
-    що туризм продукує велику кількість відходів, в тому числі небезпечних для здоров’я людини;
Ми розуміємо  потребу у кардинальних змінах і стверджуємо, що добре спланований та організований туризм може стати одним із найефективніших засобів збереження природного середовища та культурних традицій місцевого населення; що українська індустрія туризму має визнати важливість і дотримуватись принципів збалансованого розвитку туризму, який вимагає від сьогоднішніх туристів та туристичних регіонів захисту і збереження можливостей для розвитку туризму в майбутньому, що національні освітні програми мають включати питання екологічної просвіти з першого класу.

Ми зобов’язуємось
-    Формувати екологічну культуру населення (особливо, молоді).
-    Управляти всіма ресурсами у такий спосіб, щоб економічні, соціальні та естетичні потреби задовольнялися без шкоди культурним традиціям, екологічним процесам, біологічному різноманіттю та системам підтримки життя.
-    Оптимізувати використання ресурсів, в тому числі біологічного різноманіття, мінімізувати екологічний, соціальний та культурний вплив, збільшити користь для природи і місцевого населення.
-    Сприяти зміні загального ставлення до туризму: у споживачів, які повинні відчувати власну відповідальність за збереження довкілля в місцях їхнього відпочинку; у працівників туристичної індустрії, які мають опікуватися раціональним використанням ресурсів та збереженням довкілля на рівні управління конкретними об’єктами.
-    Забезпечити право місцевого населення на доступ до інформації та участь у процесі прийняття рішень: залучати місцеві громади до розробки туристичних стратегій свого регіону задля збереження культурних традицій та природного багатства, враховувати економічні інтереси місцевих громад, надавати повну інформацію про всі плани та можливі ризики від туристичної індустрії, а також можливості контролювати використання їхніх природних ресурсів.
-    Впроваджувати практику підтримки природного середовища через прямі фінансові внески (спеціальні внески від туризму до природоохоронних програм та фондів) та довгострокові програми підтримки збереження природи.
-    Впроваджувати екологічний менеджмент туристичних об’єктів, особливо готелів, екологічно дружні та ресурсозберігаючі технології з ретельним плануванням та контролем на основі аналізу стану місцевих природних ресурсів.
-    Застосовувати систему регулятивних методів – контролювання кількості туристів, регулювання їхнього пересування на території - для обмеження негативного впливу на екосистеми, особливо на природоохоронні та чутливі території.
-    Широко застосовувати і впроваджувати системи екологічної сертифікації туристичних об’єктів.
Меморандум підписали:
Державна служба туризму і курортів
Київський університет туризму, економіки і права
Всеукраїнська спілка громадських організацій “Рада з питань туризму і курортів”, до складу якої входять
•    Академія туризму України
•    Асоціація аквапарків України
•    Асоціація гольфу України
•    Асоціація готельних об’єднань та готелів міст України
•    Асоціація малих готелів та апартаментів України
•    Асоціація навчальних закладів туристського та готельного профілю
•    Всеукраїнська асоціація музеїв
•    Всеукраїнська асоціація туроператорів
•    Всеукраїнська молодіжна хостел-асоціація
•    Міжнародна організація “Зелене досьє”
•    Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму
•    Товариство “Знання” України
•    Туристичний прес-клуб України
•    Федерація повітроплавання України
•    Федерація спортивного туризму України
•    Фонд сприяння розвитку дитячого та молодіжного спорту і туризму

Оставить комментарий

Вы должны войти, чтобы оставить комментарий.